close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do Konsulatu w Ottawie faxem (nr faxu +1 613 789 8835), mailowo (ottawa.amb.wk@msz.gov.pl) lub osobiście.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt na adres e-mail: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +1613 789 0468 wew. 424 lub 450.

   

  Transport zwłok

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. akt zgonu (w Ontario Statement of Death, Form 15);
  2. zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, wystawione przez Associate Public Health Officer - Certificate that the Deceased was not afflicted with any communicable disease;
  3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej porusza;
  4. oryginał medycznego poświadczenia zgonu (w Ontario: Medical Certificate of Death, Form 16);
  5. oryginał zgody na transport zwłok poza Ontario wystawione przez Ministry of the Solicitor General, Office of the Chief Coroner - Certificate for Shipment Body Outside of Ontario;
  6. zgodę na pochówek - Burial Permit;
  7. zaświadczenie o przygotowaniu zwłok do transportu wystawione przez Public Health Officer - Certificate of embalming and packaging;
  8. polski paszport osoby zmarłej (jeżeli posiadała). 

   

  Transport prochów

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. akt zgonu (w Ontario: Statement of Death, Form 15);
  2. zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku;
  3. oryginał medycznego poświadczenia zgonu (w Ontario: Medical Certificate of Death, Form 16);
  4. zaświadczenie o kremacji (wystawione przez dom pogrzebowy) - Certificate of cremation;
  5. zaświadczenie stwierdzające że prochy umieszczone w urnie należą do zmarłego - Certificate of Contents;
  6. polski paszport osoby zmarłej (jeżeli posiadała).

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

   

  Konsulat nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

   

  Ważne!
  Ambasada wymaga decyzji wydanej przez starostę (bądź prezydenta miasta). Zaświadczenie wydane przez księdza bądź parafię nie będzie akceptowane.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: