close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) KANADYJSKICH ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO

 • Urzędy konsularne RP w Kanadzie świadczą pośrednictwo w zakresie wydobywania dokumentów stanu cywilnego z miejscowych urzędów stanu cywilnego.

  W Kanadzie każda prowincja posiada odrębne prawo i instytucje odpowiadające za sprawy stanu cywilnego. Odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) można uzyskać osobiście albo zamówić ich wysyłkę pocztą. Bliższe informacje na temat aktów stanu cywilnego wydawanych w prowincjach podległego Ambasadzie RP w Ottawie okręgu konsularnego są dostępne na stronach rządowych prowincji Ontario.

  W wyjątkowych przypadkach o odpis aktu można się starać również za pośrednictwem Konsulatu, po przekazaniu opłaty konsularnej zgodnej z aktualną Tabelą Opłat Konsularnych oraz opłaty pobieranej przez urząd kanadyjski za wydanie odpisu.

  W związku z powszechną ochroną danych osobowych w Kanadzie na mocy obowiązującego ustawodawstwa (Privacy Act) wydobycie aktów stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby fizycznej pozostającej w kręgu najbliższych krewnych osoby, której akt dotyczy. Zależnie od prowincji oraz wniosku za wydobycie aktów stanu cywilnego miejscowe urzędy żądają uiszczenia opłaty w walucie miejscowej w wysokości od 20 do 100 CAD. Ponadto pobierane są opłaty konsularne za legalizację i przekazanie do kraju.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wydobycia konkretnego dokumentu, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: