close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBOWIĄZEK OBRONY RP

 • Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

  Zagadnienie wypełniania powinności wynikających z powszechnego obowiązku obrony przez obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą, regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz.16).

  Wg cytowanej ustawy, obywatel polski, będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (art.4 ust.1). Z kolei nie powołuje się do czynnej służby wojskowej poborowych uznanych za zdolnych do tej służby, jeżeli stale zamieszkują poza granicą RP (art.44 ust.1 pkt.1).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: