close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CZEGO KONSUL NIE MOŻE

 • Uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:
  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania
  • ingerować w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.)
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: