close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 grudnia 2018

  Wystawa została zorganizowana przez Ambasadę RP w Ottawie i Slawistyczną Grupę Badawczą Uniwersytetu Ottawskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. W inauguracji uczestniczyło ok. stu dwudziestu osób, w tym przedstawiciele władz uczelni, studenci Wydziału Historii, Kulturoznawstwa i innych, przedstawiciele środowisk żydowskich, mieszkańcy Ottawy oraz członkowie Polonii.

  Otwarcie wystawy pt. „Polacy ratujący Żydów podczas II Wojny Światowej” odbyło się w 76. rocznicę utworzenia Żegoty w dniu 4 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ottawskim.  

  - Wystawa jest istotnym wydarzeniem związanym z obchodami 20. rocznicy istnienia Slawistycznej Grupy Badawczej, przedstawiającym ważne, a zarazem trudne elementy historii Polski - kraju, którego języka i kultury nauczam od wielu lat – powiedział  prof. Ryszard Sokoloski, dyrektor Slawistycznej Grupy Badawczej Uniwersytetu Ottawskiego w czasie inauguracji.  Z kolei Kevin Kee, dziekan Wydziału Sztuk, zwrócił uwagę, że Uniwersytet Ottawski jest miejscem wolności słowa, nieskrępowanej możliwości otwartej dyskusji z poszanowaniem odmiennych stanowisk i punktów widzenia.

  - Wystawa umożliwia studentom oraz pozostałym uczestnikom spotkania lepsze poznanie  historycznego kontekstu Holocaustu oraz cierpień dwóch narodów, żydowskiego i polskiego, podczas wojny – zauważył Ambasador RP Andrzej Kurnicki. Przedstawił także najważniejsze kwestie związane z powstaniem i działalnością Żegoty.

  Głównym punktem uroczystości był odczyt dr. Tomasza Roguskiego, historyka z Biura Badań Naukowych IPN, pt. ”Polacy ratujący Żydów w czasie Holocaustu”. Przedstawił w nim podstawowe informacje o niemieckiej okupacji w Polsce oraz niemieckich przepisach dot. Żydów i Polaków. Wymienił przykłady pomocy niesionej Żydom przez pojedynczych Polaków, jak i zorganizowaną grupę "Żegota", a także uwarunkowaniach tej pomocy i represje z nią związane. Zwrócił uwagę na trudności dokumentacyjne i źródłowe w oszacowaniu liczby Polaków, którzy pomagały ludności pochodzenia żydowskiego podczas niemieckiej okupacji. Przytoczył szereg przykładów badań wybranych naukowców polskich i zagranicznych,  których wyniki i konkluzje znacząco różniły się m.in. z powodu braku wystarczającej ilości zachowanych i wiarygodnych źródeł.

  Po części oficjalnej odbyła się dyskusja z udziałem publiczności oraz zwiedzanie samej wystawy. Wystawa została przygotowana przez IPN i zawiera krótkie sylwetki ok. sześćdziesięciu osób, niekiedy całych rodzin, z opisem ich działań związanych z niesieniem pomocy osobom pochodzenia żydowskiego. Przedstawia także przykłady pomocy udzielanej Żydom przez Polaków poza granicami kraju, opisy represji i niemieckich uregulowań prawnych w stosunku do osób, które pomagały Żydom na terenie okupowanej Polski.

   

   

   

   

  Prof. Ryszard Sokoloski
  Prof. Ryszard Sokoloski
  Dziekan Kevin Kee
  Dziekan Kevin Kee
  Ambasador Andrzej Kurnicki
  Ambasador Andrzej Kurnicki
  Dr. Tomasz Roguski
  Dr. Tomasz Roguski
  Publiczność
  Publiczność
  Publiczność
  Publiczność
  Zwiedzanie wystawy
  Zwiedzanie wystawy
  Zwiedzanie wystawy
  Zwiedzanie wystawy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: