close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 3 czerwca 2015

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre podpisali „Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu”.

  Ceremonia odbyła się 3 czerwca 2015 r. w Quebec City, w siedzibie Zgromadzenia Narodowego Prowincji Quebec.

   

  Porozumienie reguluje zasady uzyskiwania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników, takich jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania, renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe. Porozumienie stosowane będzie ponadto w odniesieniu do ustawodawstwa Quebecu dotyczącego Planu Emerytalno-Rentowego oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dokument przewiduje m.in. że osoby uprawnione do świadczeń w Polsce i/lub Quebecu podlegają przepisom ustawodawstwa drugiej strony i są uprawnione do świadczeń na tych samych warunkach jak jej obywatele.

   

  Wraz z Porozumieniem o zabezpieczeniu społecznym, podpisane zostało także „Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym”, ustanawiające stosowne środki zapewniające realizację umowy o zabezpieczeniu społecznym”.

   

  Obydwa dokumenty wejdą w życie po zakończeniu stosownych procedur prawnych właściwych dla umów międzynarodowych.

   

  Podczas swojej wizyty w Quebecu minister Bucior spotkał się także z przedstawicielami Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia i Solidarności Społecznej oraz  Urzędu Rent i Emerytur prowincji Quebec. Podczas spotkania poruszano kwestie związane z zasadami stosowania systemem ubezpieczeń społecznych w Quebecu oraz wyzwaniami demograficznymi wpływającymi na system ubezpieczeń w Kanadzie.

   

  Do pobrania: tekst umowy

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior oraz Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  Minister Relacji Międzynarodowych i Frankofonii Prowincji Quebec Christine St-Pierre
  publiczność podczas podpisania umowy
  publiczność podczas podpisania umowy
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
  publiczność podczas podpisania umowy
  publiczność podczas podpisania umowy
  publiczność podczas podpisania umowy
  publiczność podczas podpisania umowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: